Landelijke professionaliseringsdag

Inschrijven Professionaliseringsdag voorjaar 2021

Scroll verder naar beneden voor programma-informatie.

Er zijn twee soorten programma's, een toelichting staat onder dit formulier. Wil je deelnemen aan het programma voor het jonge kind of het programma voor midden- en bovenbouw?

Landelijke Professionaliseringsdag 

Gehrels Muziekeducatie
Zaterdag, datum volgt, 10.00 – 16.15 uur
locatie Marnix Academie

Vogelsanglaan 1 | 3571 ZM | Utrecht | 030-2753400

Download de pdf met alle informatie en het programma

Programma Professionaliseringsdag Gehrels Muziekeducatie voorjaar 2021
Schema professionaliseringsdag Muziekeducatie voorjaar 2021

De professionaliseringsdag van januari wordt uitgesteld tot een nog bekend te maken datum in voorjaar 2021. Opgeven kan evengoed, het programma blijft hetzelfde.

Praktische informatie

Tijdens deze professionaliseringsdag zijn de RIVM-richtlijnen van kracht.

In verband met corona zijn er dit keer drie verschillende 'stromen'

  1. midden- & bovenbouw starttijd 09:30 uur
  2. midden- & bovenbouw starttijd 09:45 uur
  3. jonge kind starttijd 10:00 uur

Deelnemers blijven zo veel mogelijk in steeds hetzelfde deel van het gebouw om verplaatsingen tot een minimum te beperken.

De lunch wordt geserveerd als onderdeel van de workshop die rond het middaguur plaatsvindt. 

Kosten inclusief koffie, thee en lunch

  • 79,50 deelnemers die niet lid zijn van Gehrels Muziekeducatie
  • 62,50 leden van de Gehrels Muziekeducatie en/of de VLS
  • 24,50 voltijd studenten (vertoning studentenpas verplicht)

Om deel te nemen willen we graag dat je twee dingen doet: 

  1. aanmelden via het online formulier hierbovenaan 
  2. het bedrag dat voor jou geldt, overmaken op rekeningnummer NL05INGB0001261415 t.n.v. De Gehrels Vereniging, Den Haag o.v.v. Professionaliseringsdag Muziekeducatie Utrecht. 

Aanmeldingsgeldigheid

Je aanmelding is pas definitief nadat je betaling is ontvangen.

Een betalingsbevestiging ontvang je binnen enkele dagen, niet meteen want het gaat met de hand. Informatie over deze betalingen: mail info@gehrelsmuziekeducatie.nl.

Ben je lid? Dan kun je één introducé meebrengen die tegen het aantrekkelijke ledentarief aan de Professionaliseringsdag Muziekeducatie mag deelnemen.

Annuleringsregeling

Afmelden kan kosteloos tot 3 weken voor de datum van de professionaliseringsdag. Daarna wordt bij afmelding 50% van de kosten gerestitueerd. Dit kan tot de dag vóór de professionaliseringdag. Bij afmeldingen daarna is geen restitutie meer mogelijk.

PROGRAMMA

Kodály-workshop

Deze workshop is een kennismaking met het Kodály-concept. Vanuit gezongen repertoire en Songs&Games werken we toe naar ritmetaal, relatieve solmisatie, handzingen en notatie. Daarbij staat het PPP-model centraal: preparation, presentation en practice. Zingen vormt steeds het uitgangspunt. 
 
“What is the most important prerequisite for achieving success in the study of music? - I can answer that question with a single word: singing. But I can say it over and over again, three times if you like: singing, singing, singing again.” (Zoltán Kodály)

Inleider: Daniël Salbert

Daniël Salbert studeerde aan het Koninklijk Conservatorium Docent Muziek, Koordirectie en Theorie der Muziek. Hij behaalde zijn Master-diploma met een onderzoek naar "Kodály-geïnspireerd muziekonderwijs voor Nederlandse basisscholen". Hij is dirigent van verschillende koren en werkt als docent voor de cursus Muziek als Vak en de Master Muziekonderwijs volgens het Kodály-concept. Sinds enkele jaren is hij verbonden aan de Kathedrale Koorschool Utrecht en Vocaal Talent Nederland. Daniël is verder werkzaam als docent Solfège en Muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium.

 

Introduction to Instrumental Classroom Music Teaching

This workshop will offer you a range of hands-on musical activities which can be used on a regular basis to develop coordination and focus in any basisschool/primary school lesson. You will learn how you can get your students to perform together and see how students develop teamwork skills in a classroom setting. We will focus on a range of body percussion and instrumental activities.
 
The first half of the workshop will introduce you to the UK 'Musical Futures' approach to Music teaching – you will experience learning a piece and performing it as a class musical ensemble. We will give you a range of ideas and activities to take away and use in your own lessons (from starter activities to main activities). The second half of the workshop will focus on unpicking and analysing the approaches we used in the first half, with a focus on pedagogy and curriculum. We will discuss how Music is taught in the UK and will make links to the Dutch curriculum. 

Inleiders: Joan Kilpatrick & Luke Kemmet

Jo Kilpatrick has been a junior school teacher since 2002 after her graduation from Homerton College, Cambridge. She taught in London for 12 years in which time she became a member of the Hackney Music Hub, helping to conduct and organise the annual Hackney Music Festival while working as a full-time music teacher. She also sang in various amateur choirs throughout London and conducted children’s and community choirs in Hackney. In 2014, she moved to Den Haag to take up the post of Head of Junior School Music at the British School in the Netherlands where she teaches classroom music, runs children’s choirs of all ages across the five campuses of the school and conducts the BSN Community Choir. Jo founded the BSN Concert Choir in 2015 to represent the school at high profile events and has toured with the choir across Europe. 
 
Luke Kemmett has worked as a Junior and Secondary school Music teacher since 2009. He worked in the UK as a secondary school teacher for five years before moving to Berlin in 2011, where he worked as the Head of Performing Arts at the Berlin British School. He has performed in a range of bands and orchestras and has recorded and released his own music. In 2015, he moved to Den Haag to take up the post of Junior School teacher at the British School in the Netherlands, where he teaches classroom music and runs a range of choirs and ensembles. He is a 'Musical Futures Champion Teacher' and gives training to teachers using this pedagogical approach.

 

Spel en spelontwikkeling met het jonge kind 0-6 jaar

Spelen is leren. Voorgestructureerde activiteiten, waarbij de docent de liedjes uitzoekt, spelactiviteiten bedenkt en doelen stelt, de leiding neemt en materiaal uitzoekt, is geen spel maar werk als je het aan de kleuters vraagt. Toch doen jonge kinderen en kleuters met veel plezier mee in de muziekeducatielessen en spelenderwijs leren ze dan heel veel. 

Tijdens de workshop wordt er een overzicht gepresenteerd van de spelontwikkeling. Je neemt kennis van enkele voorgestructureerde activiteiten (liedjes en spelactiviteiten voor 0-6 jarigen). Daarnaast gaan we aan de slag met het ‘vullen van de muziekhoek voor kinderdagverblijf of kleutergroep’. We bedenken, in kleine groepjes, thema’s, spelattributen, verkleedkleren, muziekjes, pictogrammen, welke muziekinstrumenten leg ik neer enz. We bespreken welke soorten (muzikaal) spel je dan zou mogen verwachten en wat dit spel kan betekenen voor en bijdragen aan de ontwikkeling van het jonge kind. 

Keywords: spelen, spelontwikkeling, taalontwikkeling, muziekspeelhoek, muzikaal spel, liedjes en spelactiviteiten, spelenderwijs leren.

Inleider: Margré van Gestel

Margré van Gestel is muziekpedagoge, onderwijzeres en specialist Infant Mental Health. Ze werkt als vakleerkracht muziek in het basisonderwijs, is docent muziekeducatie 0-4, dirigeert verschillende koren en was mede-initiatiefneemster Muziek op Schoot en docent aan de docentenopleiding Muziek op Schoot. Als specialist Infant Mental Health is ze momenteel betrokken bij ‘Zing en Groei’ (muziektherapie met als speerpunt relatie ouder-kind). Als bestuurslid van Gehrels Muziekeducatie, stichting Ukkepuk-concerten en stichting koorplein Noord-Brabant draagt ze bestuurlijk haar steentje bij aan de kwaliteit van de kinder(koor)zang zowel in als buiten de basisschool.

 

Liedjes die blijven… met dank aan Leo Aussems

Zingen in de midden- en bovenbouw moet aansluiten bij de kinderen van nu. Met de nieuwe liedjes en arrangementen van Leo Aussems is dat heel vanzelfsprekend. Maar heel wat van zijn wat oudere nummers, gecomponeerd bijvoorbeeld voor School TV, zijn nog steeds heel geschikt om te zingen. We zingen liedjes/ arrangementen en gaan, in kleine groepjes, aan de slag met het bedenken van eigentijdse muzikale aanbiedingsvormen, aanleerprocessen, bewegingen en muzikale spelvormen. De creatieve ideeën delen we graag in deze workshop zodat iedere deelnemer geïnspireerd weer aan de slag kan. 

Keywords: Zingen, midden- en bovenbouw, kinder- en jeugdkoren, liedjes toppers van Leo Aussems, muzikale ontwikkeling, liedjes en muzikale spelactiviteiten.

 

Inleider: Margré van Gestel 
 

Gehrels Landelijke Professionaliseringsdag 

Kijk voor een terugblik van de Landelijke Professionaliseringsdag van 19 september 2020 op , en volg onze Facebookpagina.