Muziek als vormgeving beschouwen en toepassen in de les

Auteur: 
Dieuwke Kloppenburg
Verschenen in Pyramide: 

Creativiteit is het motto van de digitale methode Creëer en Leer. De methode bestaat uit lessen beeldende vorming, muziek en drama voor alle groepen van de basisschool, met activiteiten voor de gevorderde én de beginnende leerkracht.
Deze lessen prikkelen de creativiteit doordat de focus ligt op het creatieve proces:
- uitproberen
- autonoom denken
- buiten het kader durven gaan en onderbouwde keuzes maken
- procesgerichte didactiek.

De vaste opbouw van procesgerichte didactiek is:
- oriënteren
- onderzoeken
- uitvoeren
- reflecteren

Voor de lessen in alle kunstvakken beeldende vorming, drama, en muziek maakt de methode gebruik van het vormgevingsmodel, een model uit beeldende vorming (Onna en Jacobse), rond productcomponenten en procescomponenten. Volgens de makers van Creëer en Leer zijn muzieklessen óók vormgevingslessen. Als leerkracht kun je grip krijgen op het vormgeven van muziek en er les in geven als je uitgaat van dit model.
Voor muziek gaat het daarbij over productcomponenten:
- betekenis: dat wat muziek uitdrukt
- medium: datgene waarmee je geluid maakt
- muziekaspect: geluidseigenschap zoals duur, klank en vorm.

Op de website van Creëer en Leer staat goed uitgelegd hoe je dit model toepast in al je muzieklessen.
Er zijn meer dan 90 muzieklessen in een doorgaande leerlijn gebaseerd op het SLO-leerplankader. De lessen bestaan uit didactische bouwstenen inclusief beeldmateriaal die je zelf kunt aanpassen om je aanbod op maat te maken. Bij iedere les zit een lesbeschrijving en je houdt overzicht door de lessen voor jezelf op te slaan in een aparte map.
De methode maakt gebruik van zelfgemaakte en bekende liedjes in verschillende stijlen.

Voor de domeinen zingen, noteren, luisteren, spelen en bewegen zijn korte kennisclips opgenomen. Je kunt zoeken op groep, onderwerp, muziekaspect en werkwijze of medium door te filteren. Ook kun je lessuggesties aandragen bij de makers. De kennisclips zijn in huiselijk sfeer opgenomen in een wisselende setting, je ziet bijvoorbeeld een bank of een brandende kaars, een plant of een landkaart. Het is een andere situatie dan in de klas. Je kunt de kennisclips naar mijn idee daarom het beste bekijken ter voorbereiding van de les, voor bekijken in de klas vind ik ze iets minder geschikt.

Samengevat: kunstvakken moeten beleefd en ervaren worden. Met een digitale juf of meester is dat behelpen. Toch zijn de makers van Creëer en Leer erin geslaagd de leerkracht voldoende ondersteuning te bieden bij de verschillende bouwstenen met de beeldende kennisclips inclusief heldere uitleg. De leerkracht kan daarmee goed uit de voeten, door de onderdelen zo uit elkaar te halen is het inzichtelijk en overzichtelijk. Het is voor de leerkracht dan wel de kunst om de samenhang niet te verliezen en van de bouwstenen een geheel te maken.

Creëer en Leer – Muziek
Digitale methode voor groep 1 t/m 8
Auteurs
Rhodé de Wolf en Emma Wieriks
Uitgave
Stichting Creëer en Leer, Utrecht
Abonnementsprijzen per jaar 
school € 50 + € 0,25 per leerling
vakdocent: € 100
Proefabonnement 2 maanden gratis
www.creeerenleer.nl

Reacties

Reactie toevoegen

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwbsrief en ontvang onregelmatig nieuws over muziekeducatie, liedjes, lessen, professionaliseringsdagen, Gehrels Muziekeducatie en De Pyramide.