Artikelen

Praktijk
2023-4 muziek in de geschiedenisles -beeld troubadour

In het kader van het convenant ‘Méér Muziek in de Klas’ maakten muziekdocenten Loes Heitling en Aletta Kwant voor hun pabo-studenten een serie muzieklessen met geschiedenisonderwerpen erin geïntegreerd. 

Recensie
2023-2 Tijd voor maken Beeld

De Vlaamse auteurs Erik Schrooten en Bert Appermont begrijpen dat een zee van onbegrensde mogelijkheden beangstigend kan zijn en verlammend kan werken. Ze maakten twee boeken met de titel ‘Tijd voor Maken’. In beide boeken staan vijftig creatieve maakopdrachten. 

Column
2023-4 Les column Beeld

Les

Op 25 februari 2023 verscheen in de Volkskrant een artikel over interne strijd bij Fontys Hogeschool na invoering van onderwijsvernieuwingen. Paul Delnooz schreef onderstaande reactie aan de Volkskrant. Over de  onderwijsvernieuwingen zelf verscheen vorig jaar in De Pyramide een interview met Carla Lagarde-de Waal.

Achtergrond
2023-2 Muziekdenken Beeld

Musica licht in een aantal artikelen de eigen visie op muzikaliteit toe. Dit vierde en laatste deel gaat over hoe muziek ‘werkt’ en hoe we de muzikale intelligentie van kinderen kunnen prikkelen.

Interview
2012-02 Het instrument komt het meest Beeld

Na haar conservatoriumstudies ontdekte Dieuwke Kloppenburg de cornetto, ook wel bekend als zink, waardoor zich een nieuwe muziekwereld voor haar opende.

Praktijk
De kinderen pasten amper op het grote podium. Foto: Mark Botter

Stichting Koorplein Noord-Brabant gaf op het Rooi Vol Koren-festival acte de présence met een kinderkoor van 150 basisschoolkinderen, dat een quodlibet zong. Margré van Gestel vertelt hoe ze dat voor elkaar kregen.

Column
De Pyramide 77-01 Februari 2023 Wolter Hoeksema columnist

De auteur daagt iedereen uit om eens kritisch naar zijn lesmateriaal te kijken.

Reportage
De Pyramide 77-01 Februari 2023 PCC - Ferdinand Beuse, Rens Dekker ®PCC

Met ‘De Muziekwedstrijd’ wil het Prinses Christina Concours een lans breken voor muziekeducatie en 4- tot 12-jarigen inspireren tot muziekmaken. De jury heeft vijfhonderd filmpjes van feedback voorzien. In november werden de prijzen uitgereikt.

Recensie
De Pyramide 77-01 Februari 2023 Bodypercussie boek

Wereldwijd houdt een kleine groep mensen zich met bodypercussie bezig: het gaat hen om saamhorigheid, de collectieve ervaring en open uitwisseling. Drie Nederlandse auteurs uit deze groep werkten anderhalf jaar aan een systematisch onderzoek. Daaruit vloeide een uitgebreid handboek voort, geschikt voor muziekdocenten en verder iedereen die met groepen werkt.

Pagina's