Van de redactie: november 2020

Auteur: 
Esther Wouters
Verschenen in Pyramide: 

Toen we het thema ‘post’ met de redactie bedachten, wisten we nog niet hoe actueel het zou gaan worden. Midden in de coronapandemie meldt PostNL een groeiend aanbod van pakketten. Huishoudens waarin een coronageval zich voordoet, of waar mensen kwetsbaar zijn, laten boodschappen bezorgen.

Ook in de VS is post een actueel onderwerp, maar dan grimmiger. In de strijd om het presidentschap is hun nationale postdienst een politieke speelbal geworden. Kortom, we beseffen ineens hoe belangrijk de post eigenlijk is.

Voor kinderen is het interessant als het op school gaat over dingen die zij in het dagelijkse leven meemaken, dat was eigenlijk de reden dat wij het thema bedachten.

Post is een mooi voorbeeld. De postbode met zijn fiets of handkar, de besteller met een busje vol pakketten en zijn apparaat waarmee je op een schermpje kunt tekenen voor ontvangst, zijn voor veel kinderen een vertrouwd beeld.

In de lessen gaan de kinderen aan de slag met liedjes en muzikale spelletjes. Dreumesen en peuters mogen doen alsof ze de postbesteller zijn en pakketten stapelen, en weer omgooien natuurlijk … boem!

In de onderbouw komen zelfs morsecodes voorbij: interessant, leuk, en de kinderen doen tegelijkertijd ritmische vaardigheden op. Ook de creativiteit wordt geprikkeld, de oudere kinderen mogen zelf aanvullingen in een lied bedenken of hoe je je boodschap verpakt in een rap.

Post heeft ook wel iets romantisch, als het gaat om brieven schrijven en ontvangen en het verlangen naar contact, treffend verwoord in het lied Message in a Bottle van The Police.

Er is zelfs een literair subgenre ontstaan uit post: de brievenroman. Literatoren vonden romans in deze vorm pulp totdat in 1740 de brievenroman Pamela, or Virtue Rewarded van de Engelse auteur Samuel Richardson verscheen. De critici waren eensgezind: dit is serieuze literatuur. Vooral het opvoedkundige aspect van de roman werd gewaardeerd.

Enige tijd later schreven Betje Wolff en Aagje Deken hier in Nederland voor het eerst in de Nederlandse literaire geschiedenis een brievenroman: De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Net als het boek van Richardson had het een moraliserende boodschap aan jongedames: die konden zich maar beter gedragen.

De kinderen van nu zullen in hun dagelijks leven niet veel ervaring opdoen met brieven schrijven en ontvangen. Welke nieuwe literaire genres zullen ontstaan? De app-roman? Er bestaat al een rubriek ‘de appgroep’ in de krant Het Parool, waarbij een deel van een appconversatie is afgedrukt: heel weinig tekst in gekleurde blokjes, gelardeerd met emoticons.

We zijn er nog niet aan toe om daar een literaire kunstvorm in te zien, maar wie weet waar kinderen van nu op een later moment mee komen. Ik ben benieuwd.

Reacties

Reactie toevoegen

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwbsrief en ontvang ongeveer zes keer per jaar nieuws over onze artikelen, lessen, en professionaliseringsdagen.