Europese Dag van Muziek op School: voorbeeld-challenges

Auteur: 
Michel Hogenes en Suzan Zandstra
Verschenen in Pyramide: 

Europese dag van Muziek op School-challenge

Ter viering van de Europese Dag van Muziek op School 15 maart 2023 kunnen muziekdocenten een challenge aangaan.

Doe jij ook mee?

Doe mee en daag jouw collega's uit op Instagram, Facebook, Tiktok of andere kanalen. Of het nu gaat om zingen, spelen of een andere originele muzikale video; laat jouw creativiteit de vrije loop!

De challenge:

  1. Maak een muzikale video van jou en je leerlingen. De lengte van deze video is aan jou.
  2. Tag een andere muziekdocent collega en maak in je bijbehorende tekst duidelijk wat de bedoeling is door deze challenge erbij te plakken.
  3. Deel je video online op zoveel mogelijk kanalen met de hashtag #eudayofmusic.

Met deze challenge help je mee met het creëren van bewustzijn over het belang van goed muziekonderwijs en het verbinden van muziekdocenten door heel Nederland en misschien wel door heel Europa.

 

Ter inspiratie 3 creatieve muzikale voorbeeld-opdrachten gebaseerd op 'Wicked Arts Assignments'

Ter inspiratie hebben Michel Hogenes en Suzanne Zandstra in De Pyramide 77-1 van februari 2023 drie challenges geformuleerd die in het basisonderwijs of in de onderbouw van het vo kunnen worden uitgevoerd.

Voorbeeld 1 Schrijf een rap als een insect

Over waarom het niet eerlijk is om onderaan de voedselketen te staan.

Oriënteren: Bied leerlingen op eigen wijze de voedselketen aan en bespreek wat de plek van de insecten hierin is. Als introductie kan bijvoorbeeld naar de ‘Lion King’ worden gekeken, tijdens het lied ‘Hakuna matata’ is te zien hoe de insecten onder een boomstronk vandaan worden gehaald en worden opgegeten.

Onderzoeken: Laat leerlingen onderzoeken welke insecten ze willen vertegenwoordigen in een rap en wie er boven hen in de voedselketen staan.

Oriënteren: Bedenk een manier waarop de leerlingen zich kunnen inleven in het insect. Hierbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van het domein ‘muziek en bewegen’.

Onderzoeken: Laat leerlingen onderzoeken wat een insect zou kunnen zeggen tegen de soorten hoger in de voedselketen. Dit kan aan de hand van tekstballonnen, in dialoog met elkaar of aan de hand van feitjes over het insect die de leerling zelf kan opzoeken.

Uitvoeren: Laat de leerlingen vanuit hun onderzoek zinnen maken die ritmisch passen op de sprinkhaanbeat:

Grillo / Cricket Chirp Type Beat | Weird Trap Sample Instrumental | Ski Mask Type Beat

Compacte zinnen werken vaak het beste. Afhankelijk van de leeftijd en ervaring van de leerlingen met rijm, kan ook met rijmen worden geëxperimenteerd.

Evalueren: Evalueer met de leerlingen het maakproces. Wat hebben ze geleerd? Waar zijn ze trots op? Welk onderdeel kan nog verbeterd worden en wat hebben ze daarvoor nodig? Afhankelijk van de antwoorden kunnen de stappen van het creatieve proces met verdiepende invulling worden herhaald.

Voorbeeld 2 Ontwerp een eigen technobeat met zelf opgenomen samples

Gebruik hiervoor de app Samplebot.

Oriënteren: Laat leerlingen kennismaken met het principe van samplen, bijvoorbeeld met deze video:

Turning Sounds of the City Into Techno | Foley Beats | Gourski tinyurl.com/city-beat

Onderzoeken: Onderzoek met de leerlingen de mogelijkheden van de app Samplebot. Dit kan eventueel door ze enkele geluiden te laten opnemen in en rond de school en ze daarna te laten uitzoeken hoe ze die geluiden met Samplebot kunnen trimmen (het ‘bijsnijden’ van een opgenomen geluidsfragment), verhogen, verlagen, versnellen, vertragen, et cetera.

Oriënteren: Laat leerlingen kennismaken met techno-muziek. Maak kenbaar dat deze muziek is opgebouwd uit diverse lagen en licht de functie van iedere laag toe.

Onderzoeken: Laat leerlingen onderzoeken of de opgenomen geluiden mogelijkheden bieden om technomuziek te maken. Mochten deze onvoldoende kwaliteit bieden dan kan er nogmaals worden opgenomen.

Oriënteren: Bespreek met de leerlingen de verschillende onderdelen die worden toegepast in techno-muziek: intro, opbouw, beat, break, drop, outro. Onderzoeken: Laat leerlingen, afhankelijk van hun ervaring met componeren, met een of meerdere onderdelen experimenteren.

Uitvoeren: De leerlingen ontwerpen een techno-beat met de opgenomen geluiden en de kaders die tijdens eerdere fases zijn besproken: type geluiden, functie van de geluiden, onderdelen uit techno-muziek.

Evalueren: Evalueer met de leerlingen het maakproces. Wat hebben ze geleerd? Waar zijn ze trots op? Welk onderdeel kan nog worden verbeterd en wat hebben ze daarvoor nodig? Afhankelijk van de antwoorden kunnen net als bij challenge 1 de stappen van het creatieve proces met verdiepende invulling worden herhaald.

Voorbeeld 3 Ontwerp een (volks)dans waarin de culturele achtergronden van alle leerlingen uit de klas zijn terug te zien

Oriënteren: Introduceer op eigen manier verschillende volksdansen en dansstijlen bij de leerlingen.

Onderzoeken: Onderzoek welke culturele achtergronden in de klas zijn vertegenwoordigd. Deze achtergronden kunnen eventueel inzichtelijk worden gemaakt door een kaart met elkaar in te kleuren. Hiervoor zijn overigens ook apps beschikbaar. Afhankelijk van de diversiteit kan de culturele achtergrond van grootouders ook worden meegenomen.

Oriënteren/onderzoeken: Laat leerlingen (als leerkracht of dansleider) dansen of bewegingen voordoen aan klasgenoten. Op deze manier kunnen ze elkaar inspireren. Als ze hier niet direct toe in staat zijn, kan eerst onderzoek naar (volks)dansen worden gedaan door een huiswerkopdracht mee te geven en/of door ze video’s te laten opzoeken.

Uitvoeren: Verzamel alle bewegingen die er uit de vorige fase naar voren zijn gekomen en voeg deze met elkaar samen tot een eigen klassikale (volks)dans.

Evalueren: Evalueer met de leerlingen het proces. Wat hebben ze geleerd? Waar zijn ze trots op? Welk onderdeel kan nog verbeterd worden en wat hebben ze daarvoor nodig? Afhankelijk van de antwoorden kunnen de stappen van het creatief proces met verdiepende invulling worden herhaald.

Michel Hogenes is docent aan de pabo van De Haagse Hogeschool en de Master Kunsteducatie van Codarts, Rotterdam. Daarnaast is hij voorzitter van Gehrels Muziekeducatie. Suzanne Zandstra is muziekdocent op basisschool Het Palet in Den Haag en op de pabo van De Haagse Hogeschool.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwbsrief en ontvang onregelmatig nieuws over muziekeducatie, liedjes, lessen, professionaliseringsdagen, Gehrels Muziekeducatie en De Pyramide.