ALV is op 23 maart online

Het bestuur van de Gehrels Muziekeducatie nodigt de leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Secretariaatsadres Gehrels Muziekeducatie

Margré van Gestel | Hopveld 1 | 5482 LW Schijndel | info@gehrelsonline.nl | 073-8889906

Agenda

 1. Opening | a Mededelingen | b Vaststellen agenda
 2. Ingekomen en uitgegane stukken
 3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 03 november 2020
 4. Vaststellen van het jaarverslag 2020
 5. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2020
 6. Beleidsplan
 7. Vaststellen van de begroting 2021
 8. Vaststellen van de contributie 2022
 9. Bestuursverkiezing
 10. Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering 2022
 11. Rondvraag en sluiten

Ad. 9 Volgens het rooster van aftreden zijn Margré van Gestel en Ineke Braak aftredend. Margré van Gestel stelt zich herkiesbaar. Het bestuur draagt Loes Hendrikx voor als nieuw bestuurslid.

Zie voor alle bijlagen de pagina Over ons

Reacties

Reactie toevoegen