ALV op 24 mei online

Uitnodiging aan de leden van Gehrels Muziekeducatie

Het bestuur van de Gehrels Muziekeducatie nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Secretariaatsadres Gehrels Muziekeducatie

Margré van Gestel | Hopveld 1 | 5482 LW Schijndel | info[at]gehrelsmuziekeducatie.nl | 073 888 9906

 

Agenda

 1. Opening | a. Mededelingen | b. Vaststellen agenda
 2. Ingekomen en uitgegane stukken
 3. Vaststellen van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2021 en de Buitengewone ledenvergadering van 23 november 2021
 4. Vaststellen van het jaarverslag 2021
 5. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2021
 6. Beleidsplan 
 7. Vaststellen van de begroting 2022
 8. Vaststellen van de contributie 2023
 9. Bestuursverkiezing
 10. Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering 2023
 11. Rondvraag en sluiten

Ad. 9 Volgens het rooster van aftreden is Marjanka van Maurik aftredend. Marjanka stelt zich herkiesbaar.

Alle bijlagen zijn te vinden via de pagina 'Over ons'.

Het bestuur van de Gehrels Muziekeducatie hoopt u op 24 mei online te ontmoeten.

 

Reacties

Reactie toevoegen