Koersverandering Méér Muziek in De Klas

Koersverandering Méér Muziek in De Klas

Op dinsdag 23 mei maakte Méér Muziek in De Klas bekend dat het een nieuwe weg inslaat. In een online presentatie van een klein uur waarin ook Koningin Máxima en minister Wiersma aanwezig waren in kindcentrum O3 in Den Haag werd in een vlot tempo uitgelegd wat deze koerswijziging ongeveer inhoudt. Het programma verlegt de focus van alleen muziek naar een gevarieerd en ook buitenschools creatief aanbod om kinderen en jongeren uit alle lagen van de samenleving dezelfde kansen te bieden.

Koninging Máxima, op de vraag wat zij ervan vindt: "We zijn in de twaalf jaar dat ik hierbij ben betrokken heel ver gekomen, daar wilde ik even bij stilstaan", het publiek applaudisseerde, "en ik vind het een heel spannend moment. Muziek blijft belangrijk maar we hebben meer disciplines nodig." De spreekstalmeester vergat haar te vragen of zij ook na deze koerswijziging actief betrokken blijft.

Méér kunst en cultuur in School en Omgeving

Jantien Westerveld, directeur van de Stichting Méér Muziek in De Klas, die deze naam behoudt: "We zijn er voor álle kinderen, ook voor de kinderen die we nu nog niet hebben bereikt. We verbreden, we zijn niet meer alleen actief in de school, maar ook daarbuiten, niet meer alleen in de basisschool maar ook in het voortgezet onderwijs, en niet meer alleen muziek maar ook andere disciplines. Ieder kind heeft wel iets waarop hij aanslaat. Wat hetzelfde blijft, is dat het kind centraal staat." 

Wat ook hetzelfde blijft: het programma is een samenwerking van private en overheidspartijen: ook VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Vriendenloterij en VandenEnde Foundation blijven betrokken, de vertegenwoordigers daarvan waren ook aanwezig en gingen met de minister op de foto.

Bij de presentatie werd een promotiefilmpje vertoond waarin is te zien wat de koerswijziging betekent. De kinderen die figureerden in deze video waren ook aanwezig bij de aftrap, inclusief een kind van de Nederlandse Antillen, via een videoverbinding. Zij mochten vragen stellen aan minister Dennis Wiersema; een van hen vroeg: "Waarom wilt u zo graag dat wij leren koken, dansen en muziek maken?" In jip-en-janneke taal herhaalde Wiersema wat hij eerder al had uitgelegd: dat het belangrijk is om een divers aanbod te hebben op scholen, zodat kinderen met veel verschillende vakgebieden in aanraking komen en de kans groter is dat zij ontdekken waar ze goed in zijn. Het zal leiden tot vermindering van de kansenongelijkheid. 

Het gaat, kortom, om de focus op het aanbieden van een rijke leeromgeving. Of dit goed nieuws is voor de muziekeducatie op scholen is voer voor discussie.

Reacties

Reactie toevoegen