Meer geld voor MMidK

De bijna 1660 scholen voor primair onderwijs die tot nu toe hebben deelgenomen, vormen nog maar een kwart van de basisscholen in Nederland. Bovendien verwierp de Tweede Kamer een andere motie die erop aandrong dat kunst- en cultuuronderwijs zou worden verzorgd door gediplomeerde vakdocenten – aangezien het geven van kunst- en cultuuronderwijs een vak is. Daarnaast wees de Tweede Kamer een motie af om onderzoek te doen naar hoe het staat met de muziekbeheersing in Nederland. Maar met twee keer een half miljoen de komende twee jaar, krijgen in elk geval nog meer kinderen de kans op Méér Muziek in de Klas.

Reacties

Reactie toevoegen