Muziek een universele taal?

Deze bevinding is gebaseerd op een grootschalig onderzoek dat is uitgevoerd onder 750 online deelnemers in zestig landen. Ze luisterden naar fragmenten van de diverse liedjes en moesten aangeven waarvoor zij dachten dat het lied werd gebruikt: dansen, een baby sussen, genezing van ziekte, uiten van liefde, rouwen om de doden of om een verhaal te vertellen. Ondanks de onbekend- heid van de deelnemers met de culturen waar de liedjes vandaan kwamen en de korte duur van de fragmenten, blijken mensen de functies van de muziek te herkennen, ongeacht hun eigen culturele achtergrond. Een zwak punt in het onderzoek is dat de proefpersonen allemaal toegang hebben tot internet en dus tot sites als YouTube. Zij kennen veel soorten muziek. Het team gaat daarom een offline variant van het onderzoek uitvoeren met mensen die in kleine gesloten gemeenschappen in onder andere Indonesië en Ethiopië leven en die niet of nauwelijks toegang tot internet of radio heb- ben. Het uiteindelijke doel van deze onderzoeken is meer te weten komen over de evolutie van muziek.

Reacties

Reactie toevoegen