Toekomstmuziek(onderwijs)

In het januarinummer van Kunstzone verscheen een artikel over het muziekonderwijs van de toekomst. De voorzitter van Gehrels Muziekeducatie, Michel Hogenes, is één van de auteurs.

Ontwerpend leren
Onderzoekend en ontwerpend leren wordt nu voornamelijk toegepast in de exacte vakken, maar misstaat niet in het muziekonderwijs, aldus de auteurs. Hoe kun je ontwerpend leren inzetten in het muziekonderwijs? Dat was de belangrijkste vraag die de auteurs van dit artikel zichzelf stelden.

Het artikel bespreekt experimentele projecten waarin de auteurs de leerlingen hebben gevolgd terwijl die een muziekles kregen met een 'ontwerpend leren' methodiek.

Kinderen zetten in zo'n experimentele les zelf een muziekinstrument in elkaar door gebruik te maken van een "conductive sound board". Mocht je hier nog nooit van hebben gehoord, bekijk dan het YouTube filmpje hieronder. 

Oog voor proces en reflectie
Een belangrijk uitgangspunt bij ontwerpend leren is dat het doel en de betekenis voor de leerlingen helder is. Het proces moet stapje voor stapje worden aangeboden. Kinderen zijn geneigd om aan hun eerste idee vast te houden en snel naar een eindresultaat te willen.

Het ontwerpend leren staat nog in de kinderschoenen, concluderen de auteurs. Omdat kinderen nog niet gewend zijn aan dit type onderwijs, kunnen ze ook nog niet goed onder woorden brengen wat ze er precies van leren. Reflectie moet er daarom een belangrijk onderdeel van uitmaken.

download KunstZone artikel: 'Ontwerpend leren in muziekonderwijs'

Het artikel verscheen ook in het Engelstalige Journal of the European Teacher Education Network, in dat artikel staat een uitgebreidere literatuurlijst.

download Journal of the European Teacher Education Network artikel: 'Designing new, technology based musical instruments in primary education'

Toekomstmuziek(onderwijs)
Er gebeurt veel in de ontwikkeling van het primair onderwijs. Zowel in de politiek, als in de klas. Scholen werken in toenemende mate in vakoverstijgende projecten, waarbij kinderen niet reproduceren maar zelf nadenken over een probleem en hier een oplossing voor zoeken. In een tijd waarin alles binnen drie klikken te googelen is, lijkt lesstof stampen niet meer relevant. 

School is de plek waar kinderen leren om creatieve en kritische burgers te worden, die complexe zaken met elkaar kunnen verbinden. Nieuwe vormen van onderwijs die veel weg hebben van het doen van wetenschappelijk onderzoek in versimpelde vorm, krijgen steeds meer aandacht. Het hier genoemde ontwerpend leren is daar een voorbeeld van.

 

Reacties

Reactie toevoegen