Professionaliseringsdag

Professionaliseringsdag 18 september 2021

download pdf met info en programma

De informatie die in de pdf staat, vind je ook hier onder, scroll daarvoor helemaal naar onderen. 

Er zijn drie workshopronden, voor elke ronde kun je je voorkeur opgeven via dit invulformulier:

Vul hier je voor- en achternaam in.
Vul hier het e-mailadres in waarmee je wilt communiceren over je opgave voor de professionaliseringsdag.
Voorkeur workshopronde 1 | 10.30-12.00 uur
Voorkeur workshopronde 2 | 13.00-14.30 uur
TWEEDE voorkeur workshopronde 2 | 13.00-14.30 uur
Voorkeur workshopronde 3 | 14.45-16.15 uur
TWEEDE voorkeur workshopronde 3 | 14.45-16.15 uur
Als je lid bent van Gehrels, vul hier dan je lidnummer in. Laat het veld leeg als je geen lid bent. Je lidnummer staat aan de achterkant van De Pyramide boven je naam.
Bent u lid van de VLS?

Een leven lang musiceren!

Gehrels Muziekeducatie organiseert in samenwerking met de VLS en Méér Muziek in De Klas op 18 september een landelijke professionaliseringsdag Muziekeducatie.

Datum en tijd | 18 september 2021 van 10.00 - 16.15 uur

Kosten inclusief lunch, koffie en thee

 • 24,50 euro voor voltijd studenten (op vertoning van studentenpas)
 • 62,50 euro voor leden van Gehrels Muziekeducatie en/of van de VLS en voor hun introducé (leden mogen één introducé tegen dit tarief meenemen)
 • 79,50 euro voor overige deelnemers

Locatie: Marnix Academie

 • Vogelsanglaan 1
 • 3571 ZM Utrecht
 • T 030 275 3400

Introducé tegen gereduceerd tarief

Per lidmaatschap (Gehrels Muziekeducatie of VLS) mag één introducé mee voor het ledentarief. 

Aanmelden

Aanmelden kan via het formulier op deze webpagina (hierboven): 

 • vul je gegevens in
 • vink je voorkeuren voor de workshops aan
 • maak het verschuldigde bedrag over naar rekeningnummer NL05INGB0001261415 t.n.v. De Gehrels Vereniging Den Haag o.v.v. Professionaliseringsdag Muziekeducatie 18 september 2021. 
 • Je aanmelding is definitief nadat de betaling bij ons binnen is
 • LET OP: je krijgt pas enkele dagen na inschrijving en betaling een bevestiging: dit gaat niet automatisch

Vragen over aanmelding en betaling? Mail Loes Hendrickx.

Annuleren

Tot 1 september kan afmelden met restitutie van het inschrijfgeld. Daarna wordt 50 % van de kosten in rekening gebracht. Bij afmelding op de dag zelf is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk. 

Professionaliseringsdag Gehrels Muziekeducatie 18 september 2021
Professionaliseringsdag Muziekeducatie 18 september 2021

Workshopronde 1 van 10.30 tot 12.00 uur

In deze workshopronde zijn er 2 keuzes

Keuze 1 – Dreumes & Peuter / OB

Muzikaal spel van kleuters - Een interactieve lezing

In deze interactieve lezing gaan we in op het muzikale spel van kleuters: wat is het en hoe ontwikkelen kinderen zich hierbinnen? We gaan spelende kinderen observeren a.d.h.v. een observatiemodel en kijken naar verschillende manieren van aanbieden en hoe dit van invloed kan zijn op het spel. Tenslotte gaan we met elkaar in gesprek over hoe eenieder muzikaal spel aan zou kunnen pakken in zijn/haar praktijk. 

NB: Op de website van ‘Méér Muziek in de Klas’ is de film ‘Muzikaal Kabaal’ over muzikaal spel te zien. Het is handig om deze voorafgaand aan de lezing te hebben bekeken. Zie ook het artikel 'Muzikaal spel: geen herrie maar ontwikkeling' op deze website.  

Inleider: Christiane Nieuwmeijer

Christiane Nieuwmeijer is Lector Muziek in Onderwijs Hogeschool Leiden. Ze doet onderzoek naar het muzikale spel van kleuters en naar hoe leerkrachten dit spel kunnen aanbieden en begeleiden.

Keuze 2 – bovenbouw PO / onderbouw VO

Wicked Arts Assignments voor in de Muziekles

Wil je creatieve muziekopdrachten met je leerlingen uitvoeren, maar weet je niet precies hoe? Dan is deze workshop over Wicked Arts Assignments misschien iets voor jou! Wicked Arts Assignments zijn spannende, grappige of uitdagende kunstopdrachten, ontworpen door kunstenaars en kunstdocenten van over de hele wereld. Het zijn opdrachten die leerlingen stimuleren tot creativiteit, samenwerking, interdisciplinair denken en experimenteren. In deze workshop gaan we aan de slag met Wicked Music Assignments. We bespreken waarom een muziekopdracht een kunstwerk kan zijn en hoe je zelf Wicked Music Assignments kan ontwerpen waar je meteen mee aan de slag kan gaan in je klas. 

NB zie ook de boekbespreking van Wicked Arts op deze website.

Inleiders: Melissa Bremmer en Emiel Heijnen

Melissa Bremmer en Emiel Heijnen zijn lector Kunsteducatie Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hun praktijkonderzoek richt zich op STEAM-onderwijs, inclusieve kunsteducatie en kunstonderwijs als burgerschapsonderwijs.

Hierna is er lunch 12.00 – 13.00 uur

Workshopronde 2 van 13.00 tot 14.30 uur

In Workshopronde 2 zijn er 5 workshops waaruit je kunt kiezen

Keuze 1 – Dreumes & Peuter

Muzikaal gedrag van jonge kinderen (0 tot 4 jaar)

Een baby die brabbelt, een peuter die op de verwarming tikt, een dreumes die bovenop een handtrom klimt: Wat zijn muzikale uitingen van jonge kinderen en wat kun je hiermee? Tijdens deze workshop zullen we aan de hand van voorbeelden samen onderzoeken welk gedrag jonge kinderen kunnen vertonen en wat hier muzikaal aan is. Via verschillende opdrachten experimenteren we met muzikale improvisaties waarin we steeds de muzikale uitingen van kinderen als startpunt nemen. Eigen instrumenten zijn welkom!

Inleider: Kendra van Nes

Kendra werkt als muziekdocent samen met uiteenlopende groepen, van wekelijkse muzieklessen met jonge kinderen en hun verzorgers tot Creative Music Making workshops met orkestleden. Zij deed de Master in Education, Early Childhood Music en is muziekdocent in het MBO. Daarnaast bedenkt en speelt ze samen met andere musici babyconcerten die in seizoen 21/22 worden uitgevoerd.

Keuze 2 – OB / MB

Gelukkig hebben we de liedjes van Leo nog

We gaan aan de slag met een selectie van liedjes van Leo Aussems die nog steeds bruikbaar zijn in de onder- en middenbouw van de basisschool. Hij componeerde er honderden o.a. voor de School-tv programma’s zoals Koekeloere. We bedenken thema’s, verzinnen inzingoefeningen, werken bewegings- en andere muzikale spelvormen uit en gaan met een flinke rugzak vol uitgewerkte liedjes weer naar huis.

Inleider: Margré van Gestel

Margré van Gestel is muziekpedagoge, onderwijzeres en specialist Infant Mental Health. Ze werkt als vakleerkracht muziek in het basisonderwijs, is docent muziekeducatie 0-4, dirigeert verschillende koren en was mede-initiatiefneemster Muziek op Schoot en docent aan de docentenopleiding Muziek op Schoot. Als specialist Infant Mental Health is ze momenteel betrokken bij ‘Zing en Groei’ (muziektherapie met als speerpunt relatie ouder-kind). Als bestuurslid van Gehrels Muziekeducatie, stichting Ukkepuk-concerten en stichting koorplein Noord-Brabant draagt ze bestuurlijk haar steentje bij aan de kwaliteit van de kinder(koor)zang.

Keuze 3 – MB / BB

Aan de slag met meespeelpartituren in de midden- en bovenbouw

Een meespeelpartituur is een grafisch of traditionele notatie die uitgevoerd dient te worden bij klinkende muziek door een orkest, band die klinkt vanaf een geluidsdrager. Hierdoor voelen kinderen zich onderdeel van het orkest of de band die speelt. Op YouTube zijn veel meespeelpartituren te vinden. Deze filmpjes bieden veel kansen om in te zetten in een goede muziekles. Maar hoe dan? Hoe maak je de juiste keuzes in een muziekles waarin je dit materiaal gebruikt? In deze workshop ga ik met voorbeelden in op diverse manieren van notatie die gebruikt wordt en manieren om een passende lesopbouw te maken en doelgericht te werken. We gebruiken verschillende voorbeelden, ook enkele voorbeelden die in de artikelen die rondom dit onderwerp in 2021 in De Pyramide verschenen. Zie voor die artikelen: Meespeelpartituur, méér dan leuk , Meespeelpartituur 1 en Meespeelpartituur 2.

Inleider: Suzanne Kratsborn

Suzanne Kratsborn is muziekdocent aan de pabo van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en aan de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek in Tilburg.

Keuze 4 - MB

Actieve muzieklessen op video 

In de workshop: actieve muzieklessen op video, gaan we diep in op asynchroon lesgeven. De coronapandemie vroeg van veel muziekdocenten om een snelle switch te maken van fysiek naar digitaal onderwijs. Kevin is meteen gaan experimenteren voor de camera en wil graag zijn expertise met jullie delen op dit vlak. We gaan het creatieve proces hiervan doorlopen en na de workshop ga je hopelijk met een idee weg en weet je nu beter hoe je dit aansprekend op beeld kunt zetten!

Inleider: Kevin Zwinkels

Kevin Zwinkels is vakleerkracht, een jonge ondernemende muziekdocent en werkzaam als opleidingsdocent muziek aan de pabo van de Hogeschool Inholland in Den Haag. Hij heeft de master Vocal Leadership gedaan en bij Codarts de opleiding Docent Muziek. Kevin is actief op social media, zijn filmpjes worden goed bekeken. Hij wil in deze workshop graag zijn expertise op dat vlak met jullie delen. Neem eens een kijkje op Kevin Zwinkels' Youtube kanaal

Keuze 5 – special over overgang PO / VO

Een lange leerlijn van PO naar VO. Hoe krijgen we dat voor elkaar? - Expertmeeting/ Intervisiebijeenkomst

Werk jij in groep 7/8 en/of de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Heb jij visie op lange leerlijnen muziek? Wil jij meedenken over een betere aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs?

De VLS, Méér Muziek in de Klas en Gehrels Muziekeducatie willen in deze bijeenkomst input ophalen over dit actuele thema. De veranderingen van Curriculum.nu staan voor de deur. Eén van de grote doelen is een lange leerlijn van groep 1/2 tot aan de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Hoe moet zo’n leerlijn muziek eruitzien? Wat moet er gebeuren in het onderwijs dat dit ook daadwerkelijk gaat werken? In deze bijeenkomst gaan we in gesprek over dit thema. De opgehaalde input wordt gebruikt voor een studiedag in het voorjaar van 2022. 

Inleider: Allerd van den Bremen

Allerd werkte als zelfstandig muziekdocent in het PO voor Fort van de Verbeelding, Yo! Opera en de Muziekschool Amsterdam. Met de organisatie Rapucation ontwikkelde hij projecten voor onderbouw vmbo, havo en vwo. Hij is adviseur muziekeducatie bij het expertisecentrum voor cultuureducatie FleCk in Flevoland en verenigingscoördinator van de VLS, de vakvereniging en vakbond voor muziekdocenten in het onderwijs.

Theepauze 14.30 – 14.45
Workshopronde 3 van 14.45 to 16.15

 

Keuze 1 – Dreumes & Peuter en OB

Bewegen op muziek met het jonge kind (gr 1-4)  

Tijdens deze workshop staat bewegen met het jonge kind centraal. Naast het actief beleven van een aantal muzikale activiteiten ga je ook zelf aan de slag: aan de hand van verschillende muziekstukken (bekend en minder bekend) ontwerp je in groepjes een bewegingsactiviteit waarbij de muzikale inhoud van het stuk centraal staat.  

Inleider: Bernadette Evers

Bernadette Evers is werkzaam als docent Muziekdidactiek PO, stage en coördinator paboprojecten bij de afdeling Docent Muziek op Codarts. Daarnaast is ze werkzaam als vakleerkracht muziek op een basisschool in Rotterdam-zuid.  Bernadette heeft Docent Muziek gestudeerd op het Koninklijk Conservatorium Den Haag, Jazz trombone bij Codarts en is in 2018 afgestudeerd bij de master Muziek Educatie Kodály in Den Haag.  

Keuze 2 – MB / BB

Aan de slag met meespeelpartituren in de midden- en bovenbouw

Een meespeelpartituur is een grafisch of traditionele notatie die uitgevoerd dient te worden bij klinkende muziek door een orkest, band die klinkt vanaf een geluidsdrager.  Hierdoor voelen kinderen zich onderdeel van het orkest of de band die speelt. Op YouTube zijn veel meespeelpartituren te vinden. Deze filmpjes bieden veel kansen om in te zetten in een goede muziekles. Maar hoe dan? Hoe maak je de juiste keuzes in een muziekles waarin je dit materiaal gebruikt? In deze workshop ga ik met voorbeelden in op diverse manieren van notatie die gebruikt wordt en manieren om een passende lesopbouw te maken en doelgericht te werken. We gebruiken verschillende voorbeelden, ook enkele die in de artikelen die rondom dit onderwerp in 2021 in De Pyramide verschenen. Zie voor die artikelen: Meespeelpartituur, méér dan leuk en Meespeelpartituur 1

Inleider: Suzanne Kratsborn

Suzanne Kratsborn is muziekdocent aan de pabo van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en aan de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek in Tilburg.

Keuze 3 - MB

Componeren in de middenbouw

Een klankverhaal, een bodypercussie of een ritmische begeleiding bij een lied; je kunt ze instuderen met kinderen, maar je kunt het de leerlingen ook zelf laten verzinnen. Dat geldt ook voor een elektronische beat of een korte rap. In deze workshop ontdek je verschillende werkvormen en krijg je handige tips voor de organisatie in de klas. Hoe ga je om met kinderen die van zichzelf vinden dat ze niet creatief zijn? Hoe geef je ze voldoende vrijheid zonder dat ze verdrinken in een zee vol mogelijkheden? Aan het einde van de workshop heb je antwoord op deze vragen. 

Inleider: Maite Roest

Maite Roest is redacteur bij de Pyramide en eigenaar bij LIMAI muziek. Haar motto is: "mensen verbinden via muziekeducatie". Ze is vakleerkracht, geeft trainingen in het primair onderwijs en organiseert schoolpleinconcerten.

Keuze 4 - BB

Liedjes die blijven… met dank aan Leo Aussems

Zingen in de bovenbouw moet aansluiten bij de kinderen van nu. Met de nieuwe liedjes en arrangementen van Leo Aussems is dat heel vanzelfsprekend. Maar heel wat van zijn wat oudere nummers, gecomponeerd bijvoorbeeld voor School t.v. zijn nog heel geschikt voor de pre-pubers in 2021. We zingen liedjes/ arrangementen en gaan, in kleine groepjes, aan de slag met het bedenken van eigentijdse muzikale aanbiedingsvormen, aanleer processen, bewegingen en muzikale spelvormen. De creatieve ideeën delen we graag in deze workshop zodat iedere deelnemer geïnspireerd weer aan de slag kan. 

Inleider: Margré van Gestel

Margré van Gestel is muziekpedagoge, onderwijzeres en specialist Infant Mental Health. Ze werkt als vakleerkracht muziek in het basisonderwijs, is docent muziekeducatie 0-4, dirigeert verschillende koren en was mede-initiatiefneemster Muziek op Schoot en docent aan de docentenopleiding Muziek op Schoot. Als specialist Infant Mental Health is ze momenteel betrokken bij ‘Zing en Groei’ (muziektherapie met als speerpunt relatie ouder-kind). Als bestuurslid van Gehrels Muziekeducatie, stichting Ukkepuk-concerten en stichting koorplein Noord-Brabant draagt ze bestuurlijk haar steentje bij aan de kwaliteit van de kinder(koor)zang zowel in als buiten de basisschool.

Keuze 5 bovenbouw van PO en onderbouw VO

Actieve muzieklessen op video 

In de workshop: actieve muzieklessen op video, gaan we diep in op asyncroon lesgeven. De coronapandemie vroeg van veel muziekdocenten om een snelle switch te maken van fysiek naar digitaal onderwijs. Kevin is meteen gaan experimenteren voor de camera en wil graag zijn expertise met jullie delen op dit vlak. We gaan het creatieve proces hiervan doorlopen en na de workshop ga je hopelijk met een idee weg en heb je een idee hoe je dit aansprekend op beeld kan zetten!

Inleider: Kevin Zwinkels

Kevin Zwinkels is vakleerkracht, een jonge ondernemende muziekdocent en werkzaam als opleidingsdocent muziek aan de pabo van de Hogeschool Inholland in Den Haag. Hij heeft de master Vocal Leadership gedaan en bij Codarts de opleiding Docent Muziek. Kevin is actief op social media, zijn filmpjes worden goed bekeken. Hij wil in deze workshop graag zijn expertise op dat vlak met jullie delen. Neem eens een kijkje op 

Kevin Zwinkels' Youtube kanaal