2024 mei

Lessen in deze Pyramide

Illustratie van Winneke Hazewinkel bij de Liedbijlage: Nooitgenoeg Joepie Joepie, De Pyramide 78-01/02
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
In de loop van de tijd is er een schat verschenen aan fantastisch liedmateriaal dat nog nooit in De Pyramide heeft gestaan. Daarom doen we die schatkist in deze en de komende Liedbijlage eens open.
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Carlos heeft vreemde gewoontes. Illustratie Winneke Hazewinkel
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
De kinderen leren een liedje over krokodil Carlos, die vreemde gewoontes heeft. Ze bewegen erbij en spelen op ritme-instrumenten.
Gebaren. Beeld Shutterstock
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Nederlands met Gebaren ondersteunt kinderen bij de taal- en spraakontwikkeling, en is een hulpmiddel voor mensen die moeilijk verstaanbaar zijn. Een reden om het in te zetten voor inclusie in de klas.
Waar ligt de krokodil verstopt...? Illustratie van Winneke Hazewinkel bij de middenbouwles 'Een krokodil in de flat'.
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
In deze les ervaren leerlingen van groep 4 hoe je gebruikmaakt van stilte in muziek om spanning op te bouwen. Je kunt hierop voortborduren in groep 5.
Kinderen spelen een aftelspel. Foto Shutterstock
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Een spreektekst, lied, ritmische improvisatie en bewegingen vormen de ingrediënten van een muziekstuk waaraan de hele klas kan meedoen. Met een strakke begeleiding op ritme-instrumenten klinkt het stuk als een klok.
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Een muziekles rondom een ernstig thema: de Tweede Wereldoorlog. De kinderen luisteren naar muziek uit die tijd en tekenen wat deze muziek met hen doet.
Klik met je vingers, klap in je handen, stamp met je voeten. Illustratie van Winneke Hazewinkel bij de bovenbouwles 'Click your fingers, stamp your feet'
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Een complete muziekles voor de bovenbouw: luisteren, zingen, spelen, bodypercussie. Daarbij leren de kinderen wat een ostinaat is en hoe je een grafische notatie kunt interpreteren.
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden

Liedjes in deze Pyramide

Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor iedereen
Afscheidsliedje voor peuters en kleuters. Hiermee kun je ook bijvoorbeeld dagen van de week oefenen.
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor iedereen
Canon voor de bovenbouw, als lied ook geschikt voor middenbouw
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei, Verschenen in De Pyramide: 2008 mei
Beschikbaar voor leden
Lief lied over de verwondering van het zien van een regenboog
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei, Verschenen in De Pyramide: 2013 September, Verschenen in De Pyramide: 2008 mei
Beschikbaar voor leden
'Weer ('n) liedje', om zon, regen en regenboog mee uit te beelden
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Lied om naast paars allerlei kleuren mee te benoemen. Doelgroep peuter/kleuter
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei, Verschenen in De Pyramide: 2007 maart
Beschikbaar voor leden
Traditioneel volksliedje, spottend met de Franse bezetter in de Nederlanden, uit de tijd na 1795
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Startliedje voor dreumes-/peuteractiviteiten of in de kleuterklas
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Spreektekst met voor de hand liggende bedoeling én contrast luid/zacht
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei, Verschenen in De Pyramide: 2013 Mei, Verschenen in De Pyramide: 2006 januari
Beschikbaar voor leden
Traditioneel volksliedje over de toren met de gouden fluit die instort
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Imitatieliedje voor baby, dreumes, peuter en kleuter
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Lied over een krokodil met vreemde gewoontes
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Kinderliedje
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Liedje voor activiteiten rondom voorzetsels: op, onder, in, uit, enzovoorts
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei, Verschenen in De Pyramide: 2015 September
Beschikbaar voor leden
Traditioneel volksliedje over de koster die geen eieren lust
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei, Verschenen in De Pyramide: 2011 januari
Beschikbaar voor leden
Twee stemmen om te spelen bij het Kroatische aftelliedje met onzintekst
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Speelvoorbeeld bij de les 'Muziek rondom de Tweede Wereldoorlog'
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Speelvoorbeeld bij de les 'Muziek rondom de Tweede Wereldoorlog'
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Speelvoorbeeld bij de les 'Muziek rondom de Tweede Wereldoorlog
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor leden
Klezmermuziek. Zie ook speelaanwijzingen in de les 'Muziek rondom de Tweede Wereldoorlog'
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei, Verschenen in De Pyramide: 2006 maart, Verschenen in De Pyramide: 2001 mei
Beschikbaar voor leden
Engelstalig lied en canon voor bodypercussie
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor iedereen
Canon in de stijl van explosieve en levendige dansmuziek uit Trinidad
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor iedereen
Wat is er te koop op de Engelse fruitmarkt? Tegenhanger van de Nederlandse Fruitsalade
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor iedereen
Traditioneel kringspel-/dansliedje voor kinderen
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor iedereen
Liedje voor stemvorming 
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor iedereen
Liedje voor de lol, en voor mondmotoriek en articulatie 
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor iedereen
Gevarieerd lied voor de middenbouw over de glijbaan, met uiteraard een glissando
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor iedereen
Lied bij het overbekende boek over de rups die verpopt tot vlinder
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei
Beschikbaar voor iedereen
Lied om in wisselzang te zingen en tegenstellingen aan te kaarten
Verschenen in De Pyramide: 2024 mei, Verschenen in De Pyramide: 1999 november
Beschikbaar voor leden
Onderbouw. Lied van Marga Zwirs en Nico Smit, ook verschenen in 'Klankkleur' van Gehrels Muziekeducatie, 2005. Met lessuggestie.
Opinie
2024-3 mei De muziekles verdwijnt beeld

Al meer dan dertig jaar loopt het aantal uren muziek dat een pabostudent krijgt drastisch terug, met alle gevolgen van dien. Valt het tij nog te keren?

Column
2024 mei column gabriela acosta camacho

Column van Gabriela Acosta Camacho over de afschaffing van de termen ‘westers' en 'niet-westers’ als onderscheidend kenmerk van muziek.

Praktijk
2024 mei Elke school een vakspecialist muziek 2024©Gehrels Muziekeducatie. Foto:Klaas Driebergen

Johan Sterken en Suzanne Kratsborn delen hun visie op de manier waarop het muziekonderwijs in de basisschool van binnenuit geborgd is.