Tijdschrift De Pyramide

1951 januari De Pyramide omslag vijfde jaargang no. 3

Dit is een speciale uitgave van De Pyramide, gemaakt ter promotie van het blad. De inhoud bestaat voor het leeuwendeel uit een artikel over de pedagogische rol van muziekdocenten en is nog verrassend actueel. Beschikbaar in pdf.

Pagina's